Schedules for Kinepolis Leuven

  Bondgenotenlaan, 145-149 - 3000 Leuven  016 319600 / 016 293276
The Simpsons Movie - Comedy, Animation (modern)

The Simpsons Movie

Comedy, Animation (modern) 
Today - Kinepolis Leuven
No Time to Die - Action, Adventure

No Time to Die

Action, Adventure 
Today - Kinepolis Leuven
  • 13:45 OV Fr/Nl sub.
  • 16:45 OV Fr/Nl sub.
  • 21:00 OV Fr/Nl sub.
  • 22:00 OV Fr/Nl sub.
Mamma Mia ! - Musical comedy

Mamma Mia !

Musical comedy 
Today - Kinepolis Leuven
Dune - Action, Fantasy, Adventure

Dune

Action, Fantasy, Adventure 
Today - Kinepolis Leuven
  • 13:30 OV Fr/Nl sub.
  • 17:00 OV Fr/Nl sub.
  • 20:30 OV Fr/Nl sub.
Rookie - Drama

Rookie

Drama 
Today - Kinepolis Leuven
  • 19:45 ND
Ron's Gone Wrong - Animation (modern)

Ron's Gone Wrong

Animation (modern) 
20 October 2021
Today - Kinepolis Leuven